• RATAJ Azotan NO3 test (dusičnany)

RATAJ Azotan NO3 test (dusičnany)

Značka: Rataj
Kód zboží: 366
{{ price | formatPrice }}

Dostupnost:  {{ availability.text }} {{ availability.stockLimit }}

Test na stanovení nitrátů (NO3) v akvarijní vodě.

Test na stanovení dusičnanů (NO3-) ve vodě

Složení:
- roztok A 20 ml 1x
- roztok B 20 ml 1x
- prášek R 1x
- porovnávací roztok 50mg NO3/8l 1x
- pokusná zkumavka 10ml 1x
- plastová naběračka 1x
- injekční stríkačka 1x
- porovnávací stupnice 1x
- návod k použití 1x

Chraňte před mrazem, slunečním zářením a z dosahu dětí.
Uchovávejte ve tmě.

POSTUP STANOVENÍ:

1. Do přiložené nádobky přidáme 1 ml zkoumané vody a do 10 ml ji doplníme vodou destilovanou /je nutné/. Na špičku plastvé naběračky přidáme špetku prášku R, zkumavku zazátkujeme a důkladně!!! promícháme jejím protřepáním.
2. Po 5 minutách přidáme 10 kapek kolorimetrického roztoku A a promícháme.
3. Po 5 minutách přidáme 10 kapek kolorimetrického roztoku B a promícháme.
4. Do 5 minut vznikne fialové zbarvení. Intenzitu zabarvení vyhodnotíme podle přiložené stupnice čímž určíme množství dusičnanů (NO3-) ve vodě

Upozornění: Pokud nám činí srovnání zkoumané vody s barevnou stupnicí zpočátku problémy, pomůžeme si následujícím způsobem. Ze standardu 50mg NO3-/l odměříme injekční stříkačkou  do zkumavky 1 ml   a doplníme ji do 10 ml vodou destilovanou.Po té provedeme výše popsaným způsobem vlastní stanovení. Vzniklé zabarvení odpovídá 50 mg NO3-/l.
Porovnáním tohoto standardu s barevnou stupnicí a s ostatními zkoumanými vzorky nám proces vyhodnocení značně usnadní.

Použitá metoda stanoví nitráty ve vodě v rozsahu od 0-50 mg/l.

Význam:
V množství do 40- 50mg /l jsou nitráty pro ryby i akvarijní rostliny neškodné. Pokud je ovšem nitrátu více mohou nastat komplikace. Proto je  nutné udělat následující opatření:
· 1 x týdně vyměnit asi 1 vody v akváriu
· omezit krmení ryb
používat  dobře stravitelné rybí krmení,které kromě dusíku obsahuje i dostatek fosforu a draslíku.Doporučujeme krmení RATAJ-ARAMI,vyráběné z kvalitních mořských surovin
· pravidelně odkalovat detrit ze dna akvária
· optimalizovat podmínky pro rostliny.Ty svým růstem výrazně snižuji množství nitrátů, které přijímají jako živiny.

POSTUP VYHODNOCENÍ:
Zkumavku se zbarveným roztokem podržte asi 2cm nad prázdnou kružnicí.
Přivřete jedno oko a druhým se soustřeďte na dno zkumavky.
Zkumavku nahněte tak,aby barva na jejím dně byla stejnoměrná a bez odlesků.
Tímto způsobem přikládejte zkumavku postupně k jednotlivým barevným standardům dokud nenajdete barevnou shodu.
Dobré denní světlo je nutností.

Máte dotaz k tomuto produktu?

Zeptejte se!